Reference

Úprava plynové kotelny

Úprava plynové kotelny
Odběratel:
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Datum realizace:
2016
Cena díla:
4 055 000,- CZK

Zařízení vodního hospodářství - kalící soustava

Zařízení vodního hospodářství
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2016
Cena díla:
3 610 000,- CZK

Modernizace KB 11 - odprášení koksové strany I.

Modernizace KB 11 - odprášení
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2016
Cena díla:
12 970 000,- CZK

Modernizace KB 11 - odprášení koksové strany II.

Modernizace KB 11 - odprášení
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2016
Cena díla:
12 970 000,- CZK

Modernizace KB 11 - odprášení koksové strany III.

Modernizace KB 11 - odprášení
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2016
Cena díla:
12 970 000,- CZK

Intenzifikace míchání aglomerační směsi - Aglomerace 2

Míchačka
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2016
Cena díla:
9 500 000,- CZK

Zaslepování vysokopecního plynu koksovna (při plném provozu)

Zaslepování VPP koksovna
Odběratel:
 
Datum realizace:
2016
Cena díla:
...,- CZK

Výměna klapky vysokopecního plynu DN 2000 u plynojemu

Výměna klapky VPP DN 2000 u plynojemu
Odběratel:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Datum realizace:
2016
Cena díla:
100 000,- CZK

Modernizace KB 11 - koráb

Modernizace KB 11 - koráb
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2016
Cena díla:
12 614 000,- CZK

Potrubí plynného dusíku na kyslíkárně pro STC pece

Potrubí plynného dusíku na kyslíkárně
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2015
Cena díla:
4 478 000,- CZK

Oprava odplyňovací armatury

Oprava odplyňovací armatury
Odběratel:
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Datum realizace:
2015
Cena díla:
125 000,- CZK

Rozvody N2 a CO2 ve výrobní hale Mondelez CR Biscuit Opava

Rozvody N2 a CO2
Odběratel:
Linde Gas a.s.
Datum realizace:
2015
Cena díla:
1 416 000,- CZK

Rekonstrukce odsávání nakládacích zařízení expedičních zásobníků E3

Rekonstrukce odsávání nakládacích zařízení
Odběratel:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Datum realizace:
2015
Cena díla:
431 000,- CZK

Výměna fakturačních měřidel DN 1200 - EMĚ Mělník

Průtokoměry DN 1200 - EMĚ
Odběratel:
KROHNE CZ spol. s r.o.
Datum realizace:
2015
Cena díla:
577 000,- CZK

Propojovací potrubí sacích jímek čerpadel na Vodárně 3

Vod. č.3
Odběratel:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Datum realizace:
2015
Cena díla:
571 500,- CZK

Instalace austenizační pece ŽDB Bohumín

Bohumín
Odběratel:
Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Datum realizace:
2015
Cena díla:
777 500,- CZK

Montáž potrubí zemního a vysokopecního plynu na kotli NK 14 (cena díla za provedené práce bez materiálu)

Montáž potrubí ZP a VP na kotli NK 14
Odběratel:
SES Energy a.s.
Datum realizace:
2014
Cena díla:
5 990 000,- CZK

Izolace parovodu pro sladovnu

Izolace parovodu pro sladovnu
Odběratel:
Plzeňský Prazdroj a.s.
Datum realizace:
2014
Cena díla:
952 000,- CZK

Loupací a zušlechťovací linka - potrubní rozvody médií a kanalizace

Loupací a zušlechťovací linka
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2014
Cena díla:
3 078 000,- CZK

Kompenzátor

Kompenzátor
Odběratel:
zámečnická dílna
Datum realizace:
2014
Cena díla:
 

Rozšíření stávajícího chladícího okruhu na provoze TPD

Bohumín ŽDB
Odběratel:
Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Datum realizace:
2014
Cena díla:
1 690 000,- CZK

Rekonstrukce chladícího okruhu plynočistírny - Dorr č.1

Rekonstrukce skladu vodního hospodářství
Odběratel:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Datum realizace:
2014
Cena díla:
32 327 000,- CZK

SO KKO

SO KKO
Odběratel:
zámečnická dílna
Datum realizace:
2013
Cena díla:
 

Akumulátor

Akumulátor
Odběratel:
zámečnická dílna
Datum realizace:
2013
Cena díla:
 

Výroba akumulační nádrže DN 2000

Výroba akumulační nádrže DN 2000
Odběratel:
p. Karel Baron
Datum realizace:
2013
Cena díla:
153 000,- CZK

Výměna teplovodních a horkovodních venkovních rozvodů v areálu AWT Čechofracht, a.s.

Výměna teplovodních a horkovodních rozvodů Čechofracht, a.s.
Odběratel:
Keriani, a.s.
Datum realizace:
2013
Cena díla:
2 400 000,- CZK

Rozšíření stávajícího chladícího okruhu na provoze TPD

Bohumín chladící věž
Odběratel:
Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Datum realizace:
2013
Cena díla:
1 690 000,- CZK

Injektáž prachového uhlí do VP 4 a VP 6 - velké potrubí

Montáž nádrží PCI
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2013
Cena díla:
8 154 000,- CZK

Injektáž prachového uhlí do VP 4 a VP 6 - malé potrubí

Malé i velké potrubí TŽ, a.s.
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2013
Cena díla:
19 565 230,- CZK

Rekonstrukce chladícího okruhu plynočistírny - Dorr č.1

Rekonstrukce chladícího okruhu plynočistírny - Dorr č.1
Rekonstrukce chladícího okruhu plynočistírny
Odběratel:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Datum realizace:
2013
Cena díla:
32 327 000,- CZK

Injektáž prachového uhlí

foto
Injektáž prachového uhlí
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2013
Cena díla:
19 565 230,- CZK

Rekonstrukce trojcestného ventilu K2

foto
Rekonstrukce trojcestného ventilu K2
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2013
Cena díla:
20 799 000,- CZK

Odháněč benzolu na koksovně

foto
Odháněč benzolu na koksovně
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2012
Cena díla:
5 500 000,- CZK
 

Ohřívací pece

foto
Ohřívací pece
Odběratel:
Pires s.r.o.
Datum realizace:
2012
Cena díla:
2 800 000,- CZK
 

Obnova rozvodu vody k požárním hydrantům

foto
Obnova rozvodu vody k požárním hydrantům
Odběratel:
Sochorová válcovna TŽ,a.s.
Datum realizace:
2011
Cena díla:
6 300 000,- CZK
 

Výměna primárních teplovodních rozvodů

foto
Výměna prmárních teplovodních rozvodů
Odběratel:
BAEST Machinery Holding,a.s.
Datum realizace:
2011
Cena díla:
12 000 000,- CZK
 

Montáž a rekonstrukce spalinového výměníku za Konti jemnou tratí

foto
Montáž a rekonstrukce spalinového výměníku za Konti jemnou tratí
Odběratel:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Datum realizace:
2009
Cena díla:
15 098 000,- CZK
 

Regulační stanice koksárenského plynu

foto
Regulační stanice koksového plynu
Odběratel:
EVi, a.s.
Datum realizace:
2008
Cena díla:
3 900 000,- CZK
 

Rekonstrukce VP uzávěru

foto
Rekonstrukce VP uzávěru
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2008
Cena díla:
892 000,- CZK
 

Montáž technologie odsíření surového železa

foto
Montáž technologie odsíření surového železa
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2008
Cena díla:
9 000 000 CZK
 

Přeložka komína Kyslíkové konvertorové ocelárny

foto
Přeložka komína Kyslíkové konvertorové ocelárny
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2008
Cena díla:
5 200 000,- CZK

Garretové navíječky - Konti jemná trať

foto
Garretové navíječky - Konti jemná trať
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2008
Cena díla:
15 100 000,- CZK
 

Revitalizace praček benzolu

foto
Revitalizace praček benzolu
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2008
Cena díla:
17 933 000,- CZK
 

Chladící voda DN 1200

foto
Chladící voda DN 1200
Odběratel:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Datum realizace:
2008
Cena díla:
1 400 000,- CZK
 

Odprášení Aglomerace 2

foto
Odprášení Aglomerace 2
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2007
Cena díla:
6 500 000,- CZK
 

Výroba vlnovcového kompenzátoru

foto
Výroba vlnovcového kompenzátoru
Odběratel:
Kohaflex
Datum realizace:
2007
Cena díla:
390 000,- CZK
 

Výroba dmyšných souprav

foto
Výroba dmyšných souprav
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2007
Cena díla:
1 100 000,- CZK
 

Výroba klap

foto
Výroba klap
Odběratel:
MMKV
Datum realizace:
2006
Cena díla:
265 000,- CZK
 

Odprášení skipových jam

foto
Odprášení skipových jam
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2005
Cena díla:
2 600 000,- CZK
 

Generální Oprava Modernizace a Rekonstrukce Vysoké pece č. 4

foto
Generální Oprava Modernizace a Rekonstrukce Vysoké pece č. 4
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termín
2005
Cena díla:
16 300 000,- CZK

Kompenzátor DN 1200

foto
Kompenzátor DN 1200
Odběratel:
Kohaflex
Datum realizace:
2004
Cena díla:
1 200 000,- CZK

Výstavba energomostu - průmyslová zóna Baliny

foto
Výstavba energomostu - průmyslová zóna Baliny
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2004
Cena díla:
2 500 000,- CZK
 

SILO 480 m3

foto
SILO 480 m3
Odběratel:
READYMIX ČR s.r.o
Datum realizace:
2003
Cena díla:
5 450 000,- Kč

SILO 630 m3

foto
SILO 630 m3
Odběratel:
READYMIX ČR s.r.o
Datum realizace:
2003
Cena díla:
10 800 000,- CZK
 

Modernizace ZPO - Potrubí vody DN 500

foto
Modernizace ZPO - Potrubí vody DN 500
Odběratel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Datum realizace:
2003
Cena díla:
6 213 000,- CZK

Procesní modul pro GLAVERBEL CZECH Teplice

foto
Procesní modul pro GLAVERBEL CZECH Teplice
Odběratel:
AP Technologies s.r.o.
Datum realizace:
2003
Cena díla:
1 605 000,- CZK

Popílkovod Elektrárna Dětmarovice

foto
Popílkovod Elektrárna Dětmarovice
Odběratel:
Elektrárna Dětmarovice
Datum realizace:
2003
Cena díla:
1 890 000,- CZK

Hala pro skladování sádrovce

foto
Hala pro skladování sádrovce
Odběratel:
READYMIX ČR s.r.o
Datum realizace:
2003
Cena díla:
2 843 000,- CZK
 

Dodávka a montáž vstupního parovodu DN 125 a kondenzačního potrubí DN 65

foto
Dodávka a montáž vstupního parovodu DN 125 a kondenzačního potrubí DN 65
Odběratel:
LOBBE Dabrowa Górnicza
Datum realizace:
2002
Cena díla:
1 330 000,- CZK

Výměna kompenzátoru DN 2600 a oprava brýlového uzávěru DN 3000

foto
Výměna kompenzátoru DN 2600 a oprava brýlového uzávěru DN 3000
Odběratel:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Datum realizace:
2002
Cena díla:
811 000,- CZK

Výroba a montáž technologického zařízení pro vnější plynové hospodářství kotle K12

foto
Výroba a montáž technologického zařízení pro vnější plynové hospodářství kotle K12
Odběratel:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Datum realizace:
2001
Cena díla:
4 268 000,- CZK

Vizualizace TŽ, a.s.

foto
Vizualizace TŽ, a.s.
Odběratel:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Datum realizace:
2000
Cena díla:
850 000,- CZK
 


Polski English