Politika EMS

Politika EMS

Základní strategií společnosti KOHUT Třinec s.r.o. je dosáhnout takové úrovně, aby její činností nemohlo dojít k ohrožení životního prostředí, života a zdraví zaměstnanců i obyvatel bydlících v okolí působiště společnosti.

Základní podmínkou pro dosažení a udržení této úrovně je dodržovat všechny právní předpisy a požadavky.

Naplnění této strategie bude dosaženo aktivním uplatňováním principů environmentálního systému řízení společnosti. Základním cílem je každého našeho zaměstnance nechat jednat systémově, preventivně a spoluodpovědně při všech činnostech provozovaných naší společností.

Prosazování environmentálních principů je nedílnou součástí odpovědnosti všech stupňů vedení a všichni zaměstnanci se účastní soustavného zdokonalování systému.

Snahou společnosti je podporovat oboustrannou komunikaci jak uvnitř společnosti, tak i mezi společností a zákazníky i veřejností.

Společnost si klade jako jeden z cílů řešit havarijní a poruchové stavy při kterých dochází k ohrožení životů zaměstnanců či občanů, jakož i vznik škod na majetku firem, pro které je na tuto činnost smluvně vázaná.

Samotný systém environmentálního řízení je dokumentován, vyhodnocován za pomoci měřitelných cílů a úkolů a následně revidován. Jeho postupy tak zajišťují základní rámec pro proces trvalého zlepšování stavu. Pro dosažení environmentálních cílů společnost vyčleňuje přiměřené prostředky.

 

Ing. Václav Kohut - jednatelPolski English