Zapewniamy kompleksową realizację robót
rurowych i gazowniczych pod klucz.

Usuwamy usterki i awarie na zastrzeżonych urządzeniach gazowych..

motto firmy...
„Jakość, Niezawodność a Prężność.“

Ośrodek specjalnych robót gazowych

 • usuwanie niesprawności i awarii na gazowych przewodach rurowych
 • remonty i konserwacja magistrali gazowych
 • odłączenia agregatów hutniczych od sieci gazowej technologią sterowanego zaślepiania
 • tworzenie nowych odgałęzień w trakcie eksploatacji – nawiercanie, roboty strzałowe
 • rozwiązywanie technologicznie skomplikowanych remontów urządzeń gazowych w trakcie eksploatacji
 • prace w atmosferze duszącej przy pomocy izolacyjnych aparatów tlenowych

Ośrodek wstępnej produkcji warsztatowej

 • produkcja kompleksów rurowych i konstrukcji stalowych
 • produkcja kompleksów technologicznych
 • spawanie
 • cięcie i obróbka blach i profilów stalowych
 • odtłuszczanie tlenowych przewodów rurowych
 • CNC cięcie laserowe i plazmowe
 • CNC gięcie i walcowanie blachy

Ośrodek transportowo-techniczny

 • roboty żurawiowe
 • transport samochodowy
 • budowa rusztowań
 • roboty budowlane i ziemne

Ośrodek rurociągowców

 • montaż rurociągów wszystkich wymiarów dla wszelkich mediów
 • montaż kompleksów technologicznych
 • montaż konstrukcji stalowych i hal
 • realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych „pod klucz