Referencje

Regulacja kotłownię gazową

 Regulacja kotłownię gazową
Odbiorca:
 Plzeňský Prazdroj, a.s.
Termin:
2016
Cena robót:
4 055 000,- CZK

Urządzenie gospodarowania wodą – system hartowania

 Zařízení vodního hospodářství - kalící soustava
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2016
Cena robót:
3 610 000,- CZK

Modernizacja KB 11 - usuwanie pyłu z koksu

 Modernizacja KB 11
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2016
Cena robót:
12 970 000,- CZK

Modernizacja KB 11 - usuwanie pyłu z koksu II.

 Modernizacja KB 11
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2016
Cena robót:
12 970 000,- CZK

Modernizacja KB 11 - usuwanie pyłu z koksu III.

 Modernizacja KB 11
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2016
Cena robót:
12 970 000,- CZK

Intensyfikacja mieszania spiekalny mieszankę - Aglomeracja 2

 Míchačka
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2016
Cena robót:
9 500 000,- CZK

Zaślepianie wielkopiecowego gazociągu Koksownia (na czynnym gazociągu ) 

 Zaslepování vysokopecního plynu
Odbiorca:
 
Termin:
2016
Cena robót:
...,- CZK

Wymiana klapki gazu wielkopiecowego DN 2000

 Wymiana klapki gazu wielkopiecowego
Odbiorca:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Termin:
2016
Cena robót:
100 000,- CZK

Modernizacja KB 11 - arka

 Modernizacja KB 11 - arka
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2016
Cena robót:
12 614 000,- CZK

Rurociągi płynnego azotu w fabryce tlenu dla STC pieców.

 Potrubí plynného dusíku na kyslikárně pro STC pece
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2015
Cena robót:
4 478 000,- CZK

Remont odgazowania armatury

 Oprava odplyňovací armatury
Odbiorca:
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Termin:
2015
Cena robót:
125 000,- CZK

Rozwody N2 i CO2 w hali produkcyjnej Mondelez CR Biscuit Opava

 Rozwody N2 i CO2 w hali produkcyjnej Mondelez
Odbiorca:
 Linde Gas a.s.
Termin:
2015
Cena robót:
1 416 000,- CZK

Rekonstrukcja ssania załadunkowych urządzeń kontenerów ekspedycyjnych E3.

 Rekonstrukce odsávání nakládacích zařízení expedičních zásobníků E3
Odbiorca:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Termin:
2015
Cena robót:
431 000,- CZK

Wymiana manometry DN 1200 - EMĚ Mělník

 Przepływ DN 1200 - EMĚ
Odbiorca:
KROHNE CZ spol. s r.o.
Termin:
2015
Cena robót:
577 000,- CZK

Rurociągi łączące zbiorniki ssania pomp na „Vodárně 3”

 Vod. č.3
Odbiorca:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Termin:
2015
Cena robót:
571 500,- CZK

Montaż pieca austenityzowania ŽDB Bohumín

 Bohumín
Odbiorca:
Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Termin:
2015
Cena robót:
777 500,- CZK

Montaż rurociągów gazu ziemnego i wielkopiecowego na piecu NK 14 (cena za prace wykonywane bez materiału)

 
Odbiorca:
SES Energy a.s.
Termin:
2014
Cena robót:
5 990 000,- CZK

Izolacja linii parowe do produkcji słodu

Izolacja linii parowe do produkcji słodu
Odbiorca:
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Termin:
2014
Cena robót:
952 000,- CZK

Rurociąg dystrybucji mediów i kanalizacji

Loupací a zušlechťovací linka
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2014
Cena robót:
3 078 000,- CZK

Kompensator

Kompensator
Odbiorca:
warsztat ślusarski
Termin:
2014
Cena robót:
 

Rozszerzenie istniejącego układu chłodzenia do działania TPD

Bohumín ŽDB
Odbiorca:
 Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Termin:
2014
Cena robót:
1 690 000,- CZK

Przebudowa układu chłodzenia gazu-oczyszczalni - Dorr 1.

Przebudowa sklepu wody
Odbiorca:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Termin:
2014
Cena robót:
32 327 000,- CZK

SO KKO

SO KKO
Odbiorca:
 warsztat ślusarski
Termin:
2013
Cena robót:
 

Bateria

Bateria
Odbiorca:
warsztat ślusarski
Termin:
2013
Cena robót:
 

Produkcja zbiorników DN 2000

Produkcja zbiorników DN 2000
Odbiorca:
p. Karel Baron
Termin:
2013
Cena robót:
153 000,- CZK

Wymiana rurociągu gorącej wody w rejonie AET Čechofrakt, a.s.

Wymiana rurociągu gorącej wody w rejonie AET Čechofrakt, a.s.

Odbiorca:
Keriani, a.s.
Termin:
2013
Cena robót:
2 400 000,- CZK

Rozszerzenie istniejącego układu chłodzenia do działania TPD

Bohumín wieża chłodnicza
Odbiorca:
Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Termin:
2013
Cena robót:
1 690 000,- CZK

Wtryskiwanie pyłu węglowego do VP 4 i VP 6 - duża rura

Montaż zbiorników
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2013
Cena robót:
8 154 000,- CZK

Wtryskiwanie pyłu węglowego w VP 4 oraz VP 6 - mała rura

Rury małe i duże TŽ, a.s.
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2013
Cena robót:
19 565 230,- CZK

Przebudowa układu chłodzenia gazu-oczyszczalni - Dorr 1.

Przebudowa układu chłodzenia gazu-oczyszczalni
Odbiorca:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Termin:
2013
Cena robót:
32 327 000,- CZK

Wtrysk pyłu węglowego

Wtrysk pyłu wenglowego
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2013
Cena robót:
19 565 230,- CZK

Przebudowa trójdrogowego zaworu K2

Przebudowa trójdrogowego zaworu K2
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2013
Cena robót:
20 799 000,- CZK

Odpędzanie benzenu w koksowni

Odpędzanie benzenu w koksowni
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2012
Cena robót:
5 500 000,- CZK

Ogrzewanie piec

Ogrzewanie piec
Odbiorca:
Pires s.r.o.
Termin:
2012
Cena robót:
2 800 000,- CZK

Przywrócenie dostaw wody do hydrantów przeciwpożarowych

Przywrócenie dostaw wody do hydrantów przeciwpożarowych
Odbiorca:
Sochorová válcovna TŽ, a.s.
Termin:
2011
Cena robót:
6 300 000,- CZK

Wymiana rur wody gorącej

Wymiana rur wody gorącej
Odbiorca:
BAEST Machinery Holding, a.s.
Termin:
2011
Cena robót:
12 000 000,- CZK

Montaż i modernizacja wymiennika spalinowego za drobną walcarką ciągłą

foto
Montaż i modernizacja wymiennika spalinowego za drobną walcarką ciągłą
Odbiorca:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Termin:
2009
Cena robót:
15 098 000,- CZK

Stacje regulacyjne gazu koksowniczego

foto
Stacje regulacyjne gazu koksowniczego
Odbiorca:
EVi, a.s.
Termin:
2008
Cena robót:
3 900 000,- CZK

Rekonstrukcja zamknięcia wielkiego pieca

foto
Rekonstrukcja zamknięcia wielkiego pieca
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2008
Cena robót:
892 000,- CZK

Technologia odsiarczenia surówki

foto
Technologia odsiarczenia surówki
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2008
Cena robót:
9 000 000 CZK

Przełożenie komina tlenowej stalowni konwertorowej włącznie układu rurowego

foto
Przełożenie komina tlenowej stalowni konwertorowej włącznie układu rurowego
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2008
Cena robót:
5 200 000,- CZK

Nawijarki garretowe - ciągła walcarka drobna

foto
Nawijarkigarretowe - ciągła walcarka drobna
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2008
Cena robót:
15 100 000,- CZK

Rewitalizacja płuczek benzolu

foto
Rewitalizacja płuczek benzolu
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2008
Cena robót:
17 933 000,- CZK

Woda chłodząca DN 1200

foto
Woda chłodząca DN 1200
Odbiorca:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Termin:
2008
Cena robót:
1 400 000,- CZK

Odpylenie Aglomerowni nr 2

foto
Odpylenie Aglomerowni nr 2
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2007
Cena robót:
6 500 000,- CZK

Produkcja kompensatora mieszkowego

foto
Produkcja kompensatora mieszkowego
Odbiorca:
Kohaflex
Termin:
2007
Cena robót:
390 000,- CZK

Produkcja zestawów nadmuchowych

foto
Produkcja zestawów nadmuchowych
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2007
Cena robót:
1 100 000,- CZK

Produkcja klap

foto
Produkcja klap
Odbiorca:
MMKV
Termin:
2006
Cena robót:
265 000,- CZK

Odpylenie szybów skipowych

foto
Odpylenie szybów skipowych
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2005
Cena robót:
2 600 000,- CZK

Remont kapitalny Mo Re wielkiego pieca VP4

foto
Remont kapitalny Mo Re wielkiego pieca VP4
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termín
2005
Cena robót:
16 300 000,- CZK

Kompensator DN 1200

foto
Kompensator DN 1200
Odbiorca:
Kohaflex
Termin:
2004
Cena robót:
1.200.000,- CZK

Budowa energomostu - strefa przemysłowa Baliny

foto
Budowa energomostu - strefa przemysłowa Baliny
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2004
Cena robót:
2 500 000,- CZK

Silos 480 m3

foto
Silos 480 m3
Odbiorca:
READYMIX ČR s.r.o
Termin:
2003
Cena robót:
5 450 000,- Kč

Silos 630 m3

foto
Silos 630 m3
Odbiorca:
READYMIX ČR s.r.o
Termin:
2003
Cena robót:
10 800 000,- CZK

Mała modernizacji ZPO rurociągu wody DN 500 na energomostach

foto
Mała modernizacji ZPO rurociągu wody DN 500 na energomostach
Odbiorca:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Termin:
2003
Cena robót:
6 213 000,- CZK

Moduł procesowy GLAVERBEL CZECH Teplice

foto
Moduł procesowy GLAVERBEL CZECH Teplice
Odbiorca:
AP Technologies s.r.o.
Termin:
2003
Cena robót:
1 605 000,- CZK

Przewód pyłu dymnicowego Elektrownia Dětmarovice

foto
Przewód pyłu dymnicowego Elektrownia Dětmarovice
Odbiorca:
Elektrárna Dětmarovice
Termin:
2003
Cena robót:
1 890 000,- CZK

Hala do składowania dyhydratu

foto
Hala do składowania dyhydratu
Odbiorca:
READYMIX ČR s.r.o
Termin:
2003
Cena robót:
2 843 000,- CZK

Dostawa i montaż rurociągu pary DN 125 i przewodu kondensacyjnego DN 65

foto
Dostawa i montaż rurociągu pary DN 125 i przewodu kondensacyjnego DN 65
Odbiorca:
LOBBE Dabrowa Górnicza
Termin:
2002
Cena robót:
1 330 000,- CZK

Wymiana kompensatora DN 2600 i naprawa zasuwy okularowej DN 3000

foto
Wymiana kompensatora DN 2600 i naprawa zasuwy okularowej DN 3000
Odbiorca:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Termin:
2002
foto
Produkcja i montaż urządzenia technologicznego dla zewnętrznej gospodarki gazowej kotła K12
Odbiorca:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Termin:
2001
Cena robót:
4 268 000,-CZK

Wizualizacja TŽ, a.s.

Wizualizacja TŽ, a.s.
Odbiorca:
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Termin:
2001
Cena robót:
4 268 000,-CZK

 Polski English