CERTIFIKÁTY

ISO A CERTIFIKÁTY

ČSN EN ISO 9001 - Management kvality: specifikuje soubor požadavků včetně doporučení pro zavedení a trvalé zlepšování systému managementu kvality ve společnosti. Certifikovaný systém managementu kvality prokazuje trvalé poskytování produktů v souladu s příslušnými předpisy, včetně požadavků zákazníků a usilování o zvyšování spokojenosti zákazníka.

ČSN EN ISO 3834-2 - Certifikace systému managementu kvality v procesech svařování: definuje požadavky na kvalitu při svařování jak při výrobě, tak i na montážích. Nese prvky systémové normy a normy pro výrobkovou certifikaci.

ČSN EN 1090-1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí: norma je platná pro provádění ocelových a hliníkových stavebních konstrukcí a stanovuje požadavky na posuzování shody konstrukčních dílů. Nezbytnou součástí této normy je její další část ČSN EN 1090-2, která stanovuje technické a jakostní požadavky na ocelové konstrukce.

Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených plynových zařízení

Oprávnění k montáži, opravám vyhrazených tlakových zařízení a k činnosti revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízeníPolski English