TRYSKÁNÍ A NÁTĚRY

TRYSKÁNÍ A NÁTĚRY

Společnost KOHUT Třinec s.r.o. nabízí služby povrchových úprav ocelových konstrukcí, potrubních rozvodů a technologických celků. Zřízením tryskacího boxu o rozměru 16 x 9 metrů je možno provádět povrchovou úpravu i velice objemných celků. Díky novému středisku "TRYSKOVNA" se firmě podařilo zefektivnit svou práci a objednateli tak dodává kompletní dílo - přes nákup materiálu, dělení materiálu, svařování, povrchovou ochranu až montáž. Tímto šetří objednatelům vzácný čas a finanční rozpočet.

Povrchovou ochranu ocelových konstrukcí, potrubí a technologických celků provádí tryskovna do prostředí C4 a C5. Příprava povrchu před aplikací nátěru probíhá abrazivním čištěním ocelovou drtí GH18 na stupeň čistoty požadované normou ČSN EN ISO 8504-1 až 3. Kontrola čistoty a drsnosti povrchu se provádí dle Rugotestu No3 odborně proškolenými zaměstnanci.

Dodavateli nátěrových hmot jsou ověřené firmy ALLGARD CZ s.r.o. (PPG Protective & Marine Coatings), Hempel (Czech Republic) s.r.o. a PERGE International s.r.o.

Technologický postup povrchové ochrany:

 • specifikace a kontrola nátěrového systému
 • přejímka, vizuální kontrola povrchu, vizuální kontrola hran a svárů
 • tryskání ocelovou drtí GH18
 • oprášení
 • vizuální kontrola, fotodokumentace
 • provedení pásových nátěrů
 • aplikace základní vrstvy nátěrového systému
 • kontrola, měření, provedení pásových nátěrů, fotodokumentace
 • aplikace mezivrstvy nátěrového systému
 • kontrola, měření, provedení pásových nátěrů, fotodokumentace
 • aplikace vrchní vrtsvy nátěrového systému v požadovaném RAL odstínu
 • kontrola, měření, vystavení přejímací protokolu

Vybavení tryskovny:

 • šroubový kompresor KAESER CSD 105, 55 kW, 8,5 bar
 • vzdušník, 2000 litrů
 • stroj na abrazivní čištění CONTRACTOR DBS-200 RC
 • sběr a filtrace abraziva NEDERMAN 722A-NE96, S200
 • elektrické bezvzduchové stříkací zařízení AIRLESSCO TS1750HD
 • vlastní středisko dopravy

OBJEDNÁVKY VYŘIZUJE

Ing. Lenka Kalužová - vedoucí tryskovny

tel.: +420 778 468 799         kaluzova@kohut.euPolski English